Herní server HERNA.NET

Pravidla a ovládání

Poker - Scrabble - piškvorky - prší - lodě - dáma - šachy - mariáš - reversi - abalone - koridor - 66/schnapsen - oko 21

Piškvorky

Pravidla:Vítězí ten, kdo vytvoří řadu 5 svých značek (svisle, vodorovně nebo šikmo). 6 nebo víc značek není výhra!

Ovládání: Vyber políčko, na které chceš hrát a dvakrát klikni.

Varianta 3D: hraje se v krychli 4x4x4. Vítězí řada 4 značek.

Varianta PRO: 1. tah je automaticky zahrán na prostřední políčko, 3. tah musí být zahrán mimo středový čtverec velikosti 5x5. Ostatní tahy se hrají standardně, bez dalších omezení.

Varianta SWAP: Hráč, který začíná, položí 3 symboly (dvě kolečka a jeden křížek). Druhý hráč si vybere (stisknutím odpovídajícího tlačítka), z jakými značkami chce hrát. Ostatní tahy se hrají standardně, bez dalších omezení.

Varianta SWAP 2: Vychází z varianty swap. Po položení 3 symbolů prvním hráčem si druhý hráč buď vybere stranu, za kterou bude hrát, anebo položí další dva symboly a stranu vybírá hráč, který začínal.

Automat: spolehlivě ho porazí 2 / 3 hráčů serveru, občas přehlídne jasnou věc

Lodě

Pravidla:Vítězí ten, kdo potopí celou nepřátelskou flotilu.

Ovládání:
1) Rozmístění lodí:
  Lodě zanes ve stanoveném množství stejně jako bys to dělal při hře na papíře. Pro vymazání nevhodně umístěné kostičky na ní znova klepni. Lodě se nesmí dotýkat ani rohy. Po umístění všech lodí klepni na 'Ok'.
2) Bitva
  Dvojtým klepnutím označ políčko, kam pálíš. Zasažená lod je oranžová, potopená šedá.
Automat: hraje náhodně, ale i to stačí

Prší

Ovládání: Na kartu, kterou chceš hrát, dvakrát klikni. Pokud si chceš líznout, jednou klikni na balíček. Změna barvy se provede vybráním v roletce kliknutím na 'Ok'. Pokud zahraješ proti pravidům, automaticky si lízneš. Pokud stojíš, klepni na tlačítko Stojím.

Orientační trestné body se počítají podle karet, které ti zůstanou v ruce v okamžiku, kdy se někdo zbavil všech. Spodek = 1b, král = 2b, sedma = 7b (podobně 8, 9, 10), eso = 11b, svršek = 21b.

Automat: nepamatuje si, ale i tak to stačí

Liga: Měsíční liga je hodnocena podle speciálních bodů. Do 800 zahraných her je počet bodů roven počtu výher. Nad 800 odehraných her platí:
počet_bodů = 600 x procentuální_úspěšnost + počet_výher / 2

Celková liga se počítá takto.

Dáma

Pravidla - česká:Musí se skákat a skok dámou má přednost. Pokud máš na výběr víc skoků, můžeš si vybrat. Skok musíš ale vždy dokončit celý. Dáma nemusí zůstat stát za kamenem který skočila.
Hra končí remízou, pokud během 10 tahů v řadě (20 půltahů) nedojde k pohnutí nebo sebraní kamene (tahy dámami bez braní).

Pravidla - anglická (checkers, draughts):Podobné jako česká, s těmito změnami: Dáma se pohybuje pouze o jedno políčko (a skok končí na políčku za skákaným kamenem). Skok dámou nemá přednost. Remíza po 20 tazích bez skoku.

Ovládání: Klikni na kámen, kterým chceš hrát, potom klikni, kam táhneš. Svůj tah odešli stisknutím 'Ok'. Při vícenásobném skoku označ postupně políčka, přes která projdeš a stiskni 'Ok'.

Automat: základní inteligence

Odkazy: Česká unie dámy, Česká federace dámy

Šachy

Pravidla:Standardní.

Ovládání: Klikni na figurku, kterou chceš táhnout, potom na cílové políčko.
Automat: nejlehčí možná úroveň, používá knihovnu zahájení

Reversi

Pravidla: Vítezí hráč, který má na konci hry na desce větší počet svých kamenů. Hráč může umístit kámen na políčko, pokud tím zabere alespoň jeden soupeřův kámen. Kámen nebo kameny budou zabrány tehdy, když se ocitnou v obklíčení dvou soupeřových kamenů a to ve svislém, vodorovném či šikmém směru. Zabrané kameny se stanou kameny soupeře. Pokud hráč nemůže zahrát platný tah, hraje jeho protihráč.
Ovládání: Dvakrát klikni na políčko, kam chceš umístit svůj kámen.
Automat: jen základní inteligence

Mariáš

Ovládání: Na kartu, kterou chceš hrát, dvakrát klikni. Při volbě vybíráš karty kliknutím, nejdřív trumfy a pak talon.

Koridor

Pravidla: Cílem hry je dostat svou figurku na protější stranu hrací plochy dříve než soupeř dojde na tvou stranu.
Během tahu můžeš buď pohnout svou figurkou (o jedno políčko, ne šikmo), nebo postavit bariéru. Přes bariéru nelze přeskočit. Každý hráč může za partii položit 10 bariér.
Speciality:
  - není možné postavit bariéru tak, aby to znemožnilo soupeři dosáhnout cíle
  - pokud figurky sousedí, můžeš soupeřovu přeskočit, a tím se pohnout o 2 políčka

Ovládání: Pro pohyb figurkou označ cílové políčko. Pro umístění bariéry klikni na hranici mezi políčky. V obou případech se výběr zvýrazní - potrvrď ještě jedním kliknutím.

Automat: není

Abalone

Pravidla: Viz např. tady.

Ovládání: Nejdřív kliknutím postupně označ kamen(y), kterým(i) chces hrát, dále políčko pro směr tahu. Na obrázku je znázorněno pořadí jednotlivých klepnutí v případě, že chceš, aby se zvolené tři kameny posunuly ve směru šipky.


Automat: nezvládá ani základní taktiku; pouze se snaží udržet uprostřed

Šestašedesát (Schnapsen)

Pravidla: viz tady.

Ovládání: Pokud chceš vyměnit trumfa nebo uzavřít, klepni na balíček a zvol požadovanou akci.

Automat: není

Oko bere - 21

Pravidla: cílem dosáhnout součtem karet 21, nebo se alespoň přiblížit. Kdo překročí 21, prohrál. Hodnoty karet: sedma = 7, osma = 8, devítka = 9, desítka = 10, spodek, svršek = 1, král = 2, eso = 11. Při shodném součtu rozhoduje počet karet, čím míň tím líp. Královské oko (dvě esa (a bez sedmy!)) je nejvyšší. V případě shody na vítězné pozici nastane remíza. Sedmičky je možné vrátit (nezapočítat), systém to udělá automaticky v případě, že je to pro tebe výhodné. Maximálně je možné dostat 6 karet (plus 2 výchozí). Potom, co všichni hráči doplní karty, následuje jedno kolo sázek (ovšem bez hráčů, kteří přesáhli 21).

Liga spuštěna 1. 10. 2005. Co se týče sázení a přídělů peněz pro hru, atp., vše je stejné jako v lize pokeru.

Automat: základní