Offline neboli korespondenční hraní na www.herna.net

Hlavní způsob hraní na www.herna.net (a www.piskvorky.com) je online hra, kdy oba hráči sedí ve stejnou chvíli u jednoho stolu a hraje se typicky na čas. Server ale nabízí i offline, neboli korespondenční hru a to s oznamováním tahů přes ICQ.

Co to je?

Offline neboli korespondenční hra nevyžaduje, aby oba hráči byly přítomni najednou. Hra je rozehraná typicky několik dní až týdnů. Server si mezi tím pamatuje stav hry a stará se o oznamování hráčům, že jsou na tahu. Hráči se připojují za účelem odehrání tahu, kdy se jim to hodí.

Korespondenční (offline) hra se nedá hrát na čas, a je určena spíše pro hloubavější partie. Nicméně, protože je možné mít rozehráno hodně partií najednou, může hra dobře odsypat.

Jak začít? Výzvou

(Na stránku pro hraní offline her se dostaneš odkazem Offline nad tabulkou stolů.)

Na začátku jeden z hráčů vytvoří takzvanou výzvu. V okamžiku, kdy jiný hráč tuto výzvu přijme (kliknutím na tlačítko 'Přijmout výzvu'), začíná hra.

Výzvu je možné vytvořit buď pro všechny (tak, aby ji mohl přijmou každý hráč), nebo je možné specifikovat konkrétní hráče, pro které je určena, nebo rozmezí elo. Při zadávání výzvy se také určí další vlastnosti hry, jako například tempo - viz dále.

Po přijmutí výzvy začíná hra; zobrazí se hrací pole pro odehrání prvního tahu.

Hry se hrají v párech, aby každou z dvojice her začínal jiný z hráčů. (Pokud hráč B přijme výzvu hráče A, začnou tak dvě hry, v jedné první tah zahraje A, v druhé B).

Čas na tah

Aby se zabránilo zdržování za účelem oddálení (či vyhnutí se) prohře, má každá hra své tempo (předepsaný maximální čas na odehrání tahu) a toleranci (kolik tahů je možné promeškat, než dojde ke kontumační prohře).

Tempo je možné nastavit mezi 1 hodinou a 3 dny. Pro menší doby (do 8 h) je možné zadat, v které denní době se čas počítá (např. mezi 9. a 15. hodinou). Mimo tuto dobu je počítání času na tah přerušeno, počítat se začíná zase další den.

Dále je možné zvolit, zda se čas má počítat během víkendu.

Započítávání do ligy

Korespondenční hry se započítávají do ligy, ale pouze do celkového žebříčku (do měsíčního nikoli). K výpočtu ela se bere jeho hodnota při začátku partie.

Výsledky her jsou ukládány do "Podrobných výsledků" (odkaz na stránce s žebříčky) a je možné je tedy prohlížet a kontrolovat.

Konec partie

Po skončení partie je její konečná pozice k dispozici na serveru ještě 3 dny. Poté je smazána a je k dispozici pouze její výsledek (viz výše).

Průběh partie není zatím možné zobrazit ani uložit.

Vzdávání a remízy

Korespondenční hru je možné vzdát, nebo navrhnout či přijmout remízu. Používá se standardní postup (tlačítkem "Fce." na hracím stolu)

Vrácení tahu není zatím možné.

Oznamování tahů E-mailem a ICQ

Pokud si zaškrtneš políčko vpravo nahoře na stránce offline her, přijde ti upozornění, když jseš na tahu v jedné z her. Je možné zvolit, zda posílat E-mail, zprávu ICQ nebo obojí.

Doporučuji oznamování vypnout, když se přihlásíš na server a zaponout až když budeš ze serveru odcházet na delší čas, vyhneš se tak nadbytečným zprávám.

Podobnost s online hraním

Pokud jsou oba hráči přihlášení a mají otevřeno okno s konkrétní offline hrou, hraní se podobá do jisté míry online hře s tím rozdílem, že stav hry se aktualizuje méně často (jednou za 20 vteřin) a nefunguje chat.

Při zahájení partie doporučuji využít toho, když jsou oba hráči přihlášení a odehrát zrychleně prvních pár tahů.